Cyflwyniad

Yn y wefan hon cyflwynir agweddau ar hanes Dyffryn Ogwen drwy gyfrwng safleoedd sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei ddatblygiad hanesyddol. Golyga safleoedd ffyrdd, pontydd, capeli, pentrefi, chwareli ac yn y blaen. Mae rhai yn rhan o dirwedd y dyffryn heddiw ac eraill wedi hen ddiflannu. Gobeithio y bydd y nodiadau o werth i bawb sydd â diddordeb yn hanes y Dyffryn.

Bwriedir cyhoeddi rhwng tair a phum erthygl y mis a gobeithir cyhoeddi rhai ohonynt yn Llais Ogwan hefyd. Croesewir sylwadau a chywiriadau i’r wybodaeth a gyflwynir yn ogystal â chyfraniadau gan eraill. Oni nodir fel arall, hawlfraint John Ll. Williams ac Lowri W. Williams sydd i’r erthyglau a’r wybodaeth yn y wefan hon ac ni ddylid defnyddio’r wybodaeth heb roi cydnabyddiaeth i’r wefan. Gellir dyfynnu o’r wefan neu wybodaeth ohoni drwy ddefnyddio dolenni cyhyd ag y rhoddir cydnabyddiaeth.

Oni nodir fel arall, tynnwyd y lluniau i gyd gan Irene Williams.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s